هانیه جهان بخش

هانیه جهان بخش

طراح رابط کاربر
معرفی هانیه جهان بخش

مهندس نرم افزار و طراح رابط کاربر

تجربیات حرفه‌ای
از تیر ۱۴۰۱ تا امرداد ۱۴۰۲
طراح رابط کاربر در Enigma