امیر دادگر

امیر دادگر

معرفی امیر دادگر

مهارت‌ها
.
تجربیات حرفه‌ای
از بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
در Front-End Web Developer & Visual Designer