سمانه اکبری

سمانه اکبری

استاد دانشگاه هنر،ایده پردازو گرافیست
معرفی سمانه اکبری

8 سال سابقه کار در زمینه انیمیشن

مهارت‌ها
انیمیشن سازی طراحی گرافیک موشن گرافیک
تجربیات حرفه‌ای
از مهر ۱۳۹۸ تا هم اکنون
استاد دانشگاه در دانشگاه فنی حرفه ای دختران شیراز