غزل عباس زاده

غزل عباس زاده

طراح رابط و تجربه کاربری
معرفی غزل عباس زاده

هدف من خلق کردن تجربه کاربری بهینه و کارآمد و المان‌های بصری چشم نوازی هست که مسیر رسیدن به خواسته‌های کاربران رو آسون و بدون مشکل کنه.

تجربیات حرفه‌ای
از خرداد ۱۳۹۸ تا هم اکنون
UI/UX Designer and Product Designer در شرکت ارتباط صنعت رونیکا پارس