نيما رحمانيان

نيما رحمانيان

رئيس اداره فناوري اطلاعات اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات
معرفی نيما رحمانيان

نيما رحمانيان - كارشناسي ارشد برق الكترونيك

استخدام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان فارس به عنوان رئيس اداره فناوري اطلاعات

- دبير بحران كارگروه تخصصي ارتباطات و مخابرات مديريت بحران فارس

- رئيس كميته فني اشتغال حوزه ICT كارگروه اشتغال

- عضو كارگروه توسعه دولت الكترونيكي استان

- كارمند نمونه سال 97

- عضو كميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگاني و كميته هاي پايش محيط كسب و كار، اقتصاد رسانه و سرمايه گذاري

-عضو کمیته پدافند غیر عامل استان فارس و پیگیری مصوبات این کارگروه

مهارت‌ها
ccna ccnp معماري سازماني توسعه دولت الكترونيكي و هوشمند سازي اداري
تجربیات حرفه‌ای
از آبان ۱۳۹۸ تا هم اکنون
رئيس اداره فناوري اطلاعات در اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان فارس