حسین دهقانی

حسین دهقانی

مارکتر- تحلیلگر
معرفی حسین دهقانی

مهارت‌ها
مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ
تجربیات حرفه‌ای
از امرداد ۱۳۹۸ تا هم اکنون
مدیر مارکتینگ در کامرسوت