محمد شفیعیها

محمد شفیعیها

معرفی محمد شفیعیها

تجربیات حرفه‌ای
از دی ۱۳۹۸ تا هم اکنون
طراح محصول در فیودو