ستوده احمدی

ستوده احمدی

گرافیست
معرفی ستوده احمدی

تجربیات حرفه‌ای
از مهر ۱۳۹۶ تا هم اکنون
گرافیست در فروشگاه اینترنتی شهر فافا