فروزان فرجی

فروزان فرجی

معرفی فروزان فرجی

تجربیات حرفه‌ای
از اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
UI Designer در Airin Media