صالح برادران امینی

صالح برادران امینی

معرفی صالح برادران امینی

تجربیات حرفه‌ای
از فروردین ۱۳۹۷ تا هم اکنون
طراح خدمات و شبکه‌ی کسب‌وکار در اپراتور اول پست غیردولتی کشور