احمدرضا علیقلی نژاد

احمدرضا علیقلی نژاد

Industrial design , UI UX design
معرفی احمدرضا علیقلی نژاد

سلام ، من احمدرضا هستم دانشجوی طراحی صنعتی و طراح تجربه کاربر و طراح رابط کاربر