طاهره داور

طاهره داور

مدیرمحصول
معرفی طاهره داور

آشنایی من با حوزه‌ی UI/UX از طریق اعضای UXShiraz بود و کلی ازشون ممنونم که باعث رشد سریعتر این حوزه تو کامیونیتی ایران شدن.

از مسیر UX Design مسیرم به مدیریت محصول چرخید و الان افتخار این رو دارم که مدیرمحصول خنیاگر هستم. خنیاگر بزرگترین رسانه یادگیری موسیقی در ایران هست.

طراحی و مدیریت محصول بشدت با درک تجربه‌کاربری رابطه مستقیم داره و به همین دلیل همیشه مشتاق بیشتر دونستن درباره طراحی تجربه کاربر هستم.

تجربیات حرفه‌ای
از اسفند ۱۴۰۱ تا هم اکنون
مدیرمحصول در خنیاگر