نرگس ریاحی

نرگس ریاحی

معرفی نرگس ریاحی

تجربیات حرفه‌ای
از آذر ۱۳۸۶ تا هم اکنون
CTO در پیشگامان موج تلفن همراه - بادصبا