الناز طیبی

الناز طیبی

ui/ux designer
معرفی الناز طیبی

تجربیات حرفه‌ای
از مهر ۱۳۹۸ تا هم اکنون
ui/ux designer در دکتردکتر