علی ترقی جاه

علی ترقی جاه

نوآور اجتماعی، طراح و کوچ
معرفی علی ترقی جاه

همزمان با مهندسی عمران در دانشگاه تهران، به معلمی و کار تربیتی پرداختم و ارام ارام متوجه شدم بیش از بتن و اهن به ارتباط با آدم ها علاقه مندم. از سال ۸۲ به صورت حرفه ای به شیوه های نوین تربیت خصوصا کودکان پرداختم، کارشناسی ارشد را در دانشگاه شهید بهشتی و رشته برنامه درسی گرفتم و از سال ۸۸ موسسه همنوا را با هدف ارتقای کیفیت زندگی کودکان پایه گذاری کردم. طراحی را با طراحی دوره های آموزشی شروع کردم و هر قدم که پیش می رفتم به تاثیرات جزییات طراحی در اثرگذاری بیشتر پی می بردم. در طراحی پروژه شهری برای کودکان و سپس طراحی تجربه مخاطب باغ کتاب تهران از HCD از سال ۹۴ تا کنون استفاده می کنم.

مهارت‌ها
HCD Coaching Facililitation Training
تجربیات حرفه‌ای
از شهریور ۱۳۸۸ تا هم اکنون
بنیانگذار در موسسه همنوا