سوگند سلحشور

سوگند سلحشور

طراح تجربه کاربر
معرفی سوگند سلحشور

من سوگند سلحشور هستم.

طراحی صنعتی خوندم و به دلیل علاقم به طراحی تجربه کاربر الان در این زمینه مشغول به کارم.