محمدحسین خرمی

محمدحسین خرمی

ویرایش پروفایل
معرفی محمدحسین خرمی

مهارت‌ها
دانشجو پژوهشکده علوم شناختی
تجربیات حرفه‌ای
طراح UI , گرافیک در کارگزاری‌مفید