مهدی برمکی

مهدی برمکی

طراح
ویرایش پروفایل
معرفی مهدی برمکی

عاشق انسانی کردن تکنولوژی هستم.

مهارت‌ها
تجربیات حرفه‌ای