زهرا نقیبی‌نسب

زهرا نقیبی‌نسب

طراح تجربه کاربری
معرفی زهرا نقیبی‌نسب

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش الگوریتم و محاسبات در دانشگاه تهران

در حال حاضر طراح تجربه کاربری در استور اندرویدی مایکت (گروه حصین)

تجربیات حرفه‌ای
از تیر ۱۴۰۰ تا هم اکنون
طراح تجربه کاربری در مایکت
از تیر ۱۳۹۹ تا امرداد ۱۴۰۰
طراح تجربه کاربری در 3گام
از تیر ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۷
طراح تجربه کاربر در بادصبا