میترا رضاخانلو

میترا رضاخانلو

مدیریت محصول
معرفی میترا رضاخانلو

من یک دانشجوی دکترا هستم که آگاهانه موضوع رساله ‌ام و حرفه‌ام رو یکی انتخاب کردم: "مدیریت محصول". مدیریت محصول تعاریف بسیار زیادی داره و من این‌جا قرار نیست وظایف و مسئولیت‌های خودم رو به عنوان یک ‌"مدیر محصول" بنویسم. این وظایف و مسئولیت‌ها رو "منابع" خیلی بهتر و دقیق‌تر بازگو کردند. فقط باید این رو بگم من به عنوان یک "مدیر محصول" خیلی دوست دارم و در تلاشم که آگاهی‌ام رو در مورد فانکشن‌هایی که توی تیمم وجود داره گسترده‌تر کنم، راستش چند پله بالاتر از گسترش آگاهی، بلکه دوست دارم "دانش"م هم در مورد این فانکشن‌ها عمیق‌تر باشه. یکی از فانکشن‌های مهم تیمم، "طراحی"ه. دانشی کاملاً تخصصی مخلوطی از "علم" و "فن" و "هنر" که همین جذاب‌ترش کرده. من قراره با گسترش آگاهی‌م و عمیق‌تر کردن دانش‌ام، رهبر بهتری برای تیمم باشم تا بتونیم در کنار هم، به هدف نهایی‌مون که رسیدن به "محصولی" منطبق بر بازار و نیازهای مشتری‌ه بیشتر نزدیک بشیم؛ اینجوری به نظرم قدم بزرگی هم برای توسعه خودم، سازمانم و کشورم برخواهم داشت.

Business Profile. https://www.linkedin.com/in/mitra-rezakhanloo-3689967b

Website. https://1productmanager.com