امیر معتمدنیا

امیر معتمدنیا

طراح تجربه کاربری
معرفی امیر معتمدنیا

یک طراح تجربه کاربری علاقه مند به حوزه دیتا...