حمیدرضا فهیمی

حمیدرضا فهیمی

⚠️404⚠️
معرفی حمیدرضا فهیمی

اطلاعات بیشتری یافت نشد❗️

مهارت‌ها
Nothing and Everything (N&E)
تجربیات حرفه‌ای
از اسفند ۱۳۷۰ تا هم اکنون
هیچ‌کاره در دنیا

خوب و بد زیاد. می‌ارزه یا نه رو هنوز نفهمیدم!