سعید قمری

سعید قمری

مدیر محصول، مشاور تجارت الکترونیک
معرفی سعید قمری

توسعه دهنده تجربه کاربر، مشاور دیجیتال مارکتینگ، ارزیاب کسب وکار در Joomla org، مشاور پارک علم و فناوری خراسان، علاقه مند به نو ارزش آفرینی و کسب و کارهای نوپا

تجربیات حرفه‌ای
از شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
رئیس هیئت مدیره در شرکت مهرآوید
تا هم اکنون
مدیر محصول در مهرآوید