فهیمه کاویان

فهیمه کاویان

Designer
معرفی فهیمه کاویان

من فهیمه کاویان، طراح و پژوهشگر حوزه UX/UIهستم.

از طریق لینک های زیر می توانید با من در ارتباط باشید:

www.instagram.com/fahimkavian

http://dribbble.com/fahim_kavian

www.behance.net/fhmkvn4d50

https://www.linkedin.com/fahimkavian

تجربیات حرفه‌ای
تا هم اکنون
UX/UI Designer در BB