سروش پرهامی

سروش پرهامی

معرفی سروش پرهامی

با گردشگری زمین شناسی در دانشگاه شیراز شروع کردم و زود متوجه شدم کل گردشگری برام جذاب هست. راهنمای گردشگری؛تاسیس اقامتگاه سنتی مسیرهای زیبایی بودن، ولی خوراک وسیله ای بود که فوق العاده برام متفاوت بود. رسانه ای که با اون سعی دارم ایران رو به توریست ها نشون بدم.

تجربیات حرفه‌ای
مدیر و مالک در خانه سنتی پرهامی