محمد بیگلری

محمد بیگلری

کامیونیتی بیلدر و هم بنیانگذار استودیو طراحی و ایده پردازی ژیوار
معرفی محمد بیگلری

بیگلری هستم از یه تیم جوون و باحال که چند سالیه با هم شروع به کارهای طراحی، ایده پردازی و برگزاری رویداد کردیم و اسم خودمونو ژیوار به معنی زندگی گذاشتیم.

تجربیات حرفه‌ای
از شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
هم بنیانگذار و مدیر در استودیو طراحی و ایده پردازی ژیوار