سحر نبی زاده

سحر نبی زاده

معرفی سحر نبی زاده

تجربیات حرفه‌ای
از شهریور ۱۳۹۷ تا هم اکنون
مدیر مسئول در استودیو مفهوم

فعالیت در زمینه تبلیغات محیطی و دیجیتال مارکتینگ

از خرداد ۱۴۰۱ تا هم اکنون
کارشناس گرافیک در کانون ایران نوین تهران
تا امرداد ۱۳۹۹
کارشناس زیباسازی در شهرداری منطقه یک بندرعباس