سحر نبی زاده

سحر نبی زاده

معرفی سحر نبی زاده

تجربیات حرفه‌ای
از آذر ۱۳۹۷ تا هم اکنون
کارشناس زیباسازی در شهرداری منطقه یک بندرعباس