علی رضا رحیمی

علی رضا رحیمی

برنامه نویس و طراح وب سایت
معرفی علی رضا رحیمی

از سال ۸۸ در حوزه برنامه نویسی فعالیت میکنم و عاشق طبیعت گردی و کوهنوردی هسم