مهدی دیمی

مهدی دیمی

طراح تجربه کاربری
معرفی مهدی دیمی

تجربیات حرفه‌ای
از آذر ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۰
طراح محصول در اسنپ فود