گلناز شهشهانی

گلناز شهشهانی

ویرایش پروفایل
معرفی گلناز شهشهانی

مهارت‌ها
تولید محتوا ترجمه گویندگی و دوبله طراحی تجربه کاربر
تجربیات حرفه‌ای
کارشناس تولید محتوا در واژه‌بان