بهرام صدیق زاده

بهرام صدیق زاده

کارشناس در حوضه رسانه تصویری
معرفی بهرام صدیق زاده

کارشناس عکاسی تبلیغات

عکاس و فیلمساز مستقل

در حوضه عکاسی، فیلمسازی تبلیغاتی و صنعتی به مدت پنج سال هستش که فعالیت میکنم

مهارت‌ها
عکاس خبری تبلیغاتی و مستند تصویربرداری در حوضه مستند و خبر ویرایش عکس و فیلم
تجربیات حرفه‌ای
از آذر ۱۳۹۸ تا هم اکنون
عکاس و فیلمساز مستقل در خانه عکس بهرام صدیق زاده