سجاد آسال

سجاد آسال

برنامه نویس
معرفی سجاد آسال

برنامه نویس ویندوز، وب و موبایل

برنامه نویس اندروید شیراز‌سرویس، ایرانبار و ...

مهارت‌ها
اندروید ui ux جاوا کاتلین
تجربیات حرفه‌ای
از اسفند ۱۳۹۷ تا هم اکنون
برنامه نویس موبایل در ایرانبار

اپلیکیشن در حوزه بار و ترانزیت بار

از آبان ۱۳۹۶ تا هم اکنون
برنامه نویس موبایل در چنچاپ

اپلیکیشن حوزه چاپ

از فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
برنامه نویس موبایل در شیراز سرویس