علیرضا کاربر

علیرضا کاربر

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک
معرفی علیرضا کاربر

اول نرم افزار خوندم، بعد رفتم سراغ تجارت الکترونیک اولویت زندگی کاریم اول صبح وصال هست، گام بعد مطالعه و آموزش حوزه های مدیریت، مشتری و تجارت الکترونیک

تجربیات حرفه‌ای
از خرداد ۱۳۸۹ تا هم اکنون
مدیرعامل در رهاورد صبح وصال