امید کاوه راد

امید کاوه راد

معرفی امید کاوه راد

تجربیات حرفه‌ای
از امرداد ۱۳۹۶ تا هم اکنون
موسس و طراح در استودیو طراحی کالرز