عاطفه محمدی

عاطفه محمدی

طراح
معرفی عاطفه محمدی

من عاطفه محمدی، طراح و پژوهشگر حوزه تایپ فارسی و عربی هستم. به عنوان یک پژوهشگر همیشه نسبت به مشکلات تایپ فارسی و عربی در برابر تکنولوژی حساس بودم و به همین خاطر نتایج تحقیقاتم را در چندین مقاله و سخنرانی به اشتراک گذاشتم.

طراحی دو تایپ فارسی و عربی دیباج ( تایپ متن برای مدیای چاپ) و نورا ( تایپ وب) را در رزومه حرفه ای خود دارم که از طریق سایت فونت ایران منتشر شده اند.

مدتی ست برای ایجاد رشد در فضای تایپ فارسی در سوشیال مدیا در حال فعالیت هستم. از جمله این فعالیت ها آموزش مباحث تکنیکال طراحی تایپ و برگزاری گفتگوهای تخصصی با طراحات تایپ و تایپوگرافر هاست.

این مطالب را در لینک های زیر جستجو کنید:

www.instagram.com/quickstudioo

www.quicktypo.com