امیر حسین میزرایی

امیر حسین میزرایی

Product Designer | UI & UX Designer
معرفی امیر حسین میزرایی

تجربیات حرفه‌ای
از آذر ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۲
طراح محصول در ArvanCloud
از تیر ۱۳۹۹ تا آذر ۱۴۰۱
طراح محصول در Ava Pardaz Keyhan Kariman

Mobit - Zoodex - Paybuy - Kikibazar

از آذر ۱۳۹۸ تا تیر ۱۳۹۹
طراح رابط کاربری و تجربه کاربری در Smarten
از مهر ۱۳۹۸ تا آذر ۱۳۹۸
طراح رابط کاربری و تجربه کاربری در Zoodbox