امیر محبوبی

امیر محبوبی

کارشناس توسعه نرم‌افزار
معرفی امیر محبوبی

تجربیات حرفه‌ای
از اسفند ۱۳۹۷ تا هم اکنون
توسعه دهنده برنامه‌های بر پایه وب در آتی‌شهر هوشمند ایرانیان