وحید والی

وحید والی

معرفی وحید والی

تجربیات حرفه‌ای
از فروردین ۱۳۹۷ تا هم اکنون
مدیرعامل در استارتاپت