پروین دخت قاسم زاده

پروین دخت قاسم زاده

ویرایش پروفایل
معرفی پروین دخت قاسم زاده

تجربیات حرفه‌ای
از ۱۳۹۹ تا هم اکنون
product designer در همراه مکانیک