پروین قاسم زاده

پروین قاسم زاده

ویرایش پروفایل
معرفی پروین قاسم زاده

تجربیات حرفه‌ای
از ۱۳۹۹ تا هم اکنون
product designer در همراه مکانیک