مونا دژبان

مونا دژبان

مدیر محتوا
معرفی مونا دژبانمن مونا دژبان هستم، فریفته تاثیرگذاری بر ذهن و تصمیم‌گیری مخاطب.

سازوکار محتوا و توان اعجازبرانگیز آن در تاثیرگذاری را می‌شناسم و از این توان برای سمت و سو دادن به قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌های مخاطب استفاده می‌کنم.

آنچه در ضمیر ناخودآگاه مخاطب باقی می‌ماند، آوا، تصویر و کلام هوشمندانه است، من در پی تثبیت کلام بر ناخودآگاه مخاطب هستم.

برای آشنایی بیشتر و ارتباط نزدیک‌تر با من:

www.linkedin.com/in/monadejban

مهارت‌ها
مدیریت محتوا وردپرس سئو نوشتن تجربه کاربری کپی رایتینگ
تجربیات حرفه‌ای
از تیر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۴
مدیر محتوا در فلایتیو
از فروردین ۱۳۹۳ تا امرداد ۱۳۹۶
مدیر محتوا در شیپور
از بهمن ۱۳۹۶ تا هم اکنون
مدیر و موسس در واژه‌بان
از خرداد ۱۳۹۹ تا هم اکنون
سرپرست محتوا در همراه کسب و کارهای هوشمند