یونس محمودی

یونس محمودی

مدیرعامل شرکت تبلیغاتی پیک صبا
معرفی یونس محمودی

مهارت‌ها
نویسنده گرافیست مدرس فن بیان ویراستار
تجربیات حرفه‌ای
از آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
مدیر عامل در پیک صبا